Turneringskomiteen består av:

Leder: Rolf Lønstad  tlf. 907 42 172

Medlem: Tina Nyhus

Medlem: Thor Atle Larsen

Medlem: Astrid Bollum, (som konst. daglig leder), tlf. 952 55 044