Styret i Gjøvik & Toten Golfklubb / Toten Golf AS består av:
(mailadressen finner du ved å trykke på navnet)

Leder: Henrik Strandvik, tlf. 959 81 940  (daglig leder i 15% stilling)
Styremedlem: Øistein Nordhagen, tlf. 918 45 275
Styremedlem: Terje Hansen, tlf. 913 87 028
Styremedlem/nestleder: Lars Blekastad, tlf. 976 62 271
Styremedlem: Astrid Bollum, tlf. 976 96 316 (klubbsekretær i 50% stilling)
Styremedlem: Monika Solberg