Medlemskap

Skjema for innmelding i Gjøvik og Toten Golfklubb

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Gjøvik og Toten golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Eventuell utmelding av Gjøvik & Toten Golfklubb eller forandring av medlemsstatus må skje skriftlig til daglig leder på marius@gtgk.no innen 31. desember året før utmeldingen/forandringen skal tre i kraft.

  Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder,
  og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.