Medlemskapspriser 2018

Velkommen til oss i Gjøvik & Toten Golfklubb!
Alle som har spillerett på sitt golfkort ønskes velkommen til spill hos oss.

MedlemskapspriserPris
Hovedmedlem med aksje inkl. fritt spillKr. 5000,-
Hovedmedlem uten aksje inkl. fritt spillKr. 5800,-
Greenfee-medlemskap, inkl. 3 greenfeeKr. 2500,-
Medlemskap 1 voksen, 1 barn, inkl. fritt spillKr. 6000,-
Medlemskap 1 voksen, 2 barn, inkl. fritt spillKr. 6200,-
Medlemskap 2 voksne + barn min. 1 aksje, inkl. fritt spillKr. 10000,-
Medlemskap 2 voksne + barn uten 1 aksje, inkl. fritt spillKr. 11000,-
Medlemskap 20-25 år, inkl. fritt spillKr. 2500,-
Medlemskap 0 - 19 år, inkl. fritt spillKr. 1500,-
Støttemedlem uten spillerettKr. 450,-
Intro-medlemskap inkl. fritt spill (kan kun benyttes 1 gang)Kr. 3400,-
Fjernmedlemskap voksen inkl. 1 greenfeeKr. 1050,-
Fjernmedlemskap 0-19 år inkl. 1 greenfeeKr. 750,-

Betaling av medlemskap skjer til konto i Nordea: 6173.05.55031.  Merk gjerne med hvem du betaler for!

Dette inkluderer 1 stk Norsk Golf pr.husstand og avgifter til NGF.

Voksne må ha samme bostedsadresse.

Barn kan være barn eller barnebarn under 20 år og de kan ha annen bostedsadresse enn de voksne.

Medlemskap i Gjøvik & Toten Golfklubb er bindende.

En eventuell utmelding av klubben skal skje skriftlig innen 31.12 hvert år.
Hvis ikke dette gjøres fornyes medlemskapet automatisk for ett år av gangen og kontingent vil bli utsendt.

Leie av golfbil
Pris
9 hull.Kr. 250,-
18 hull.Kr. 350,-