Årsmøte / Generalforsamling

Årsmøtet i Gjøvik & Toten Golfklubb ble avholdt:

torsdag 21. mars 2019 kl. 18.00 på Sillongen Toten Hotell, Sillongenvegen 149, 2846 Bøverbru.

Vedlegg:

* Regnskap Klubben 2018

* Budsjett GTGK 2019

* Årsrapport 2018

* Protokoll fra årsmøtet 2018

Med vennlig hilsen
Styret i Gjøvik & Toten Golfklubb

Generalforsamling i Toten Golf AS ble avholdt samme sted og dato, kl. 19.00.

* Årsregnskap 2018 Toten Golf AS

* Protokoll fra generalforsamling i Toten Golf AS

Med vennlig hilsen
Styret i Toten Golf AS