Hei

Som aksjonær i Toten Golf AS innkalles de/dere herved til selskapets Generalforsamling.

Dato: Torsdag 21. mars 2019
Klokka: 19:00
Sted: Sillongen Toten Hotell, Sillongenvegen 149, 2846 Bøverbru.

Vedlegg:

* Saksliste

* Årsregnskap m/beretning

 

Mvh
Toten Golf AS