Sesongen er over på Sillongen, og mange av våre medlemmer drar ut i verden for å spille golf. 

Bli med på en golfkonkurranse hvor du kan spille hvor som helst i hele verden.

Lever inn ditt netto resultat fra baner du spiller fram til sesongstart 2019. Send et bilde av et signert scorekort som tydelig viser ditt netto resultat over 18 hull. Send til rolf@gtgk.no

Les mer om konkurransen her.

Her er resultater pr. 18.11.18.