Banen

Lokale regler - Gjøvik og Toten Golfklubb

Ball på vei til hull 1 og 4 gir fri dropp (regel 24-2b).

Ball som treffer luftledning må spilles om ved at ny ball settes i spill uten straff (regel 20-5).

Ikke tillatt å hente ball som havner i dyrket mark eller på privat eiendom.

Ikke tillatt å slå over hus på hull 7 (hvitmerket).