Årsmøtet i Gjøvik & Toten Golfklubb ble avholdt på Sillongen Toten Hotel torsdag 22. mars kl. 18.00.

Årsrapport finnes her.

Protokoll fra årsmøtet

Det var 37 frammøtte, et svært bra antall sett i forhold til tidligere år.

 

Generalforsamlingen i Toten Golf AS fant sted på Sillongen Toten Hotel torsdag 22. mars kl. 19.00.

Sakspapirer:

Saksliste

Årsrapport/årsregnskap

Protokoll fra generalforsamlingen.

Etter de formelle møtene orienterte klubben om status.

Møtene ble hevet kl. 19.30.

Takk til alle for frammøte og engasjement!