Innkalling til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb.

Årsmøtet avholdes:

torsdag 21. mars 2019 kl. 18.00 på Sillongen Toten Hotell, Sillongenvegen 149, 2846 Bøverbru.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 7. mars 2018  på e-post:  dagligleder@gtgk.no   eller til Gjøvik & Toten Golfklubb, Sillongenvegen 149, 2848  Bøverbru.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider:  www.gtgk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Innkalling til generalforsamling i Toten Golf AS sendes ut separat og i h.h.t. aksjeloven.

Velkommen til årsmøte!

 

Vedlegg:

* Regnskap Klubben 2018

* Budsjett GTGK 2019

* Årsrapport 2018

 

Med vennlig hilsen

Styret i Gjøvik & Toten Golfklubb