Aksjer

Den 29. mai 2015 ble det avholdt generalforsamling i Toten Golf AS der blant annet vedtak om kapitalforhøyelse ved nytegning ble vedtatt.

Forslag til vedtak

  • Generalforsamlingen besluttet å nedskrive tidligere aksjekapital til NOK 0,-
  • Aksjekapitalen økes fra mellom NOK 30 000,- og opp til NOK 750 000,- tilsvarende 150 aksjer.
  • Pris per aksje er NOK 5 000,- hvor aksjenes pålydende er NOK 5 000,-
  • Emisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer og eventuelle andre personer/firmaer.
  • Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen eller tegningsblankett.
  • Tegningskurs er NOK 5 000,-
  • De nye aksjene har rett til utbytte fra regnskapsåret 2015.
  • Frist for innbetaling er 14. juni 2015 til selskapets konto.

For privat aksjonær (ikke bedrift) som tidligere har hatt aksjer i Toten Golf AS kan skattefradrag på 27% påregnes av innbetalt aksjebeløp (innleveres ditt ligningskontor). Eksempel aksjeverdi kr 18 000,- x 27% = kr 4 860,- i skattefradrag.

NB!
For nye aksjonærer som tegner seg for aksjer pålydende kr 5 000,- innrømmes 25% rabatt på frispill for sesongen 2015 og frispill pris for aksjonær vil da bli kr 2 500,-. For aksjonærer som ikke ønsker å kjøpe frispill viderefører vi ordningen hvor aksjonærer betaler kr 100,- pr spilte runde. (For ikke aksjonær er frikjøp/fritt spill pris på Gjøvik & Toten Golf kr 3 300,- pr sesong).