Medlemskap

Skjema for innmelding i Gjøvik og Toten Golfklubb

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Gjøvik og Toten golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • BEMERK: Medlemskap videreføres automatisk til neste sesong i samme medlemskategori i henhold til Norges Idrettsforbunds regelverk, hvis ikke skriftlig utmelding eller ønske om annet type medlemskap er mottatt innen 31.12.

  Endring/utmelding sendes til Daglig leder på Marius@gtgk.no

  Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder, og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.